POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji uporabe platforme INFORMATIVNI DNEVI

 

1. Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) platforme INFORMATIVNI DNEVI se nanaša na pogoje uporabe na spletnih straneh platforme INFORMATIVNI DNEVI ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter obiskovaleci oz. člani spletne strani platforme INFORMATIVNI DNEVI.

Ponudnik spletnih strani platforme INFORMATIVNI DNEVI si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela platforme in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Z namenom, da bi svojim obiskovalecom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se platforma INFORMATIVNI DNEVI neprestano posodablja. Končni obiskovalec je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja platforma INFORMATIVNI DNEVI, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu obiskovalecu. Ponudnik je ponudnik storitev informacijske družbe v smislu 3. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

 

2. Definicije pojmov

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani platforme INFORMATIVNI DNEVI, ki je dostopna na spletnem naslovu https://www.informativni-dnevi.si/ je Studio Divizja, Vlado Krašovec s.p., Kersnikova ulica 3, 2000 Maribor DŠ:SI18397336 (Studio Divizija) v sodelovanju s podjetjem Kokos Agency d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana, DŠ:SI23112883, (Kokos) (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo obiskovaleci ali ponudnik.

Izobraževalna inštitucija je pravna ali fizična oseba, ki se uspešno registrira na platformi INFORMATIVNI DNEVI in je ponudnik vsebin.

Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletne strani platforme INFORMATIVNI DNEVI in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju obiskovalec).

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu , ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

Spletno platformo INFORMATIVNI DNEVI je potrebno uporabljati v skladu z njenim namenom in funkcionalnostmi. Uporabnik se zavezuje, da bo pri uporabi platforme upošteval pravila kulturnega in civiliziranega spletnega obnašanja ter dialoga. S svojo dejavnostjo na platformi, ne bo posegal v pravice Ponudnika in ostalih Uporabnikov platforme, ter jim s tem povzročal škodo, nelagodje, jih žalil ali kako drugače motil njihovo normalno uporabo platforme.

 

3. Opis spletne strani platforme INFORMATIVNI DNEVI

INFORMATIVNI DNEVI je spletna platforma za organizacijo virtualnih dogodkov in področja informiranje obiskovalca platforme. Svojim obiskovalcem zagotavlja tehnološko dovršene storitve, visoko interaktivnost in kakovostne videovsebine. Člani platforme INFORMATIVNI DNEVI lahko aktivno sodelujejo na vseh segmentih.

 

4. Dostopnost spletne strani platfrome INFORMATIVNI DNEVI

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani platforme INFORMATIVNI DNEVI zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani platforme INFORMATIVNI DNEVI. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani platforme ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

 

5.Način dostopa

Uporaba in dostop do spletnih strani platforme INFORMATIVNI DNEVI sta zagotovljena 24 ur na  , razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do platforme.

Komunikacija med obiskovalci in spletnim mestom https://www.informativni-dnevi.si/ poteka prek standarda Transport Layer Security (TLS), ki s pomočjo šifriranja zagotavlja, da do podatkov ne morejo dostopati tretje osebe. Gesla se shranjujejo v šifrirani obliki.

 

6. Pogoji uporabe: starost in odgovornost

Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na INFORMATIVNI DNEVI ni starostnih omejitev.

 

7. Druga pravila uporabe

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se obiskovalec zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na platformi INFORMATIVNI DNEVI.

 

8. Splošna priporočila obiskovalcem in članom platforme

Obiskovalci naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Obiskovalci naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje obiskovalce obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

 

9. Vsebine, ki jih ustvarijo izobraževalne inštitucije

 • Izobraževalna inštitucija, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.
 • Izobraževalna inštitucija se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na Ponudnika izključno in neodplačno prenese avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za obiskovalčevo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom ponudnik pridobi pravice do objave posredovanih vsebin na portalu.
 • Ponudnik si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če izobraževalna inštitucija brez vednosti ponudnika pošilja vsebino, ki je zaščitena v skladu z vsakokratno veljavnim Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, ponudnik za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine ne odgovarja.
 • Vsaka izobraževalna inštitucija se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi na spletni platformi INFORMATIVNI DNEVI.
 • Izobraževalna inštitucija, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahtevala plačila.

 

10. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik je upravljavec osebnih podatkov. Vsak obiskovalec upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam, razen za potrebe analitike (soorganizatorjem) brez pridobitve predhodne pisne privolitve razen pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev.

Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene, za katere je obiskovalec prostovoljno podal svojo privolitev, ki velja do preklica.

Obiskovalci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri upravljavcu osebnih podatkov lahko obiskovalci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski podpora@informativni-dnevi.si
Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko obiskovalec kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le-te.

Več informacij o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov je na voljo v Politiki zasebnosti za obiskovalce platforme INFORMATIVNI DNEVI.

 

11. Zavrnitev odgovornosti

Obiskovalec se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja obiskovalca.
 • Obiskovalec za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik ali primerno mobilno napravo.
 • Obiskovalec za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh platforme INFORMATIVNI DNEVI, katere avtorji so obiskovalci spletnih strani platforme INFORMATIVNI DNEVI.
 • Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

 

12. Obiskovalec in Izobraževalna inštitucija se zavežeta, da:

Obiskovalec se mora zavedati, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi obiskovalci v imenu drugih oseb
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih obiskovalcev,
 • ne bo nadlegoval drugih obiskovalcev, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani platforme INFORMATIVNI DNEVI in še posebej plačljivih vsebin platforme INFORMATIVNI DNEVI,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

Vsebina platforme INFORMATIVNI DNEVI je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Zaščita blagovne znamke INFORMATIVNI DNEVI zajema podatke, besedila, multimedijske vsebine in drugo. Prav tako je prepovedano kakršnokoli poseganje v programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo platforme. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pogoji, ali pa je pridobljeno posebno pisno soglasje Ponudnika.

 

13. Reklamacije

Obiskovalcem sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem podpora@informativni-dnevi.si. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil obiskovalcem odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil obiskovalca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave obiskovalčeve storitve.

 

14. Kršenje pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da obiskovalcem, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani platforme INFORMATIVNI DNEVI.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop obiskovalcem oz. članom platforme, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če obiskovalec s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani platforme s strani drugih obiskovalcov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov podpora@informativni-dnevi.si.

 

15. Spremembe

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Obiskovalec se obvezuje, da bo občasno na platformi preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da obiskovalec s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo platforme. Sicer pa z vstopom na spletne strani platforme potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

 

V Mariboru 3.2.2023