Politika zasebnosti

Politika zasebnosti za uporabnike platforme INFORMATIVNI DNEVI


Spletno platformo INFORMATIVNI DNEVI, https://www.informativni-dnevi.si/ , kot upravljavec upravlja Studio Divizija, Vlado Krašovec s.p. (Studio Divizija) v sodelovanju s podjetjem Kokos Agency d.o.o., (Kokos) (v nadaljevanju: INFORMATIVNI DNEVI; tudi izpeljanke »mi«). Ta politika zasebnosti podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani in ob naročilu na storitev, ki jih nudi INFORMATIVNI DNEVI. Studio Divizija zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov – (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Osebni podatki posameznika se zbirajo in obdelujejo na podlagi prvega odstavka točke a 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Upravljalec in obdelovalec spletne platforme INFORMATIVNI DNEVI izvaja številne organizacijske in tehnične ukrepe za zagotovitev najboljše zaščite osebnih podatkov, ki jih poseduje. Prenosi podatkov na internetu lahko vsebujejo varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni popolnoma zagotovljena.

 

1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

 

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Če ste le obiskovalec spletnih strani INFORMATIVNI DNEVI oz. njenih podstrani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste član platforme INFORMATIVNI DNEVI (npr. ste se prijavili na dogodek oz. sejem, ki ga organizira INFORMATIVNI DNEVI o vas na podlagi soglasja zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev. Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

 • Registracija izobraževalne institucije: podatki kontaktne osebe (ki ureja stojnico): ime in priimek, e-mail, telefonska številka.

 

3. Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. INFORMATIVNI DNEVI ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Naši pravilniki in postopki za zaščito informacij so tesno povezani s široko sprejetimi mednarodnimi standardi in se redno preverjajo ter po potrebi posodabljajo, da se skladajo z našimi poslovnimi potrebami, spremembami v tehnologiji in regulativnimi zahtevami. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov, ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo INFORMATIVNI DNEVI sledil vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov.

INFORMATIVNI DNEVI se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v spodaj navedenih primerih in če predpisi ne zapovedujejo drugače.

Vaše osebne podatke bo INFORMATIVNI DNEVI razkril zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bo INFORMATIVNI DNEVI zagotovil, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi.

 

4. Zunanji obdelovalci podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. Osebne podatke lahko na primer posredujemo izvajalcem za gostitev naše podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev ipd. Zunanjim ponudnikom storitev bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov ne bodo smeli uporabljati v nobene druge namene. Zunanji ponudniki storitev INFORMATIVNI DNEVI so pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Za gostovanje platforme uporabljamo storitev Neoservd.o.o., prav tako je na njihovih strežnikih shranjena podatkovna baza. Dostop do podatkovne baze je omogočen samo uravljalcu platforme.

Na spletni strani uporabljamo tudi Google Analytics za beleženje analitike. To beleženje je anonimno in ni mogoče identificirati posameznega uporabnika. Več o tem, kako Google Analytics varuje vaše podatke je na voljo na povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl&utm_id=ad

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. INFORMATIVNI DNEVI se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 

5. Katere osebne podatke zbiramo?

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke ob obisku spletne platforme INFORMATIVNI DNEVI za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja naše spletne platforme in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnika strežnika.

Podatki so lahko hranjeni po naslednjem sistemu in glede na:

 • vrste in različice brskalnika, ki se uporabljajo,
 • operacijski sistem, ki ga uporablja dostopovni sistem, 
 • spletno mesto, iz katerega dostopni sistem doseže našo spletno stran (tako imenovani napotitelji), 
 • poddržavne spletne strani, 
 • datum in čas dostopa do spletne strani, 
 • naslov internetnega protokola (naslov IP), 
 • ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in, 
 • vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi splošnih podatkov in informacij INFORMATIVNI DNEVI se ne pridobi nobenih specifičnih podatkov o posamezniku. Namesto tega so te informacije potrebne za:

 • pravilno dostavo vsebine našega spletnega mesta,
 • optimizacijo vsebine naše spletne platforme, kot tudi njenih morebitnih oglasov partnerjev,
 • zagotavljanje dolgoročne sposobnosti preživetja naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletne platforme,
 • zagotavljanje informacij organom kazenskega pregona, potrebne za kazenski pregon v primeru spletnega napada

Kontaktna možnost na spletni strani

Spletna platforma INFORMATIVNI DNEVI vsebuje kontaktne obrazce, ki omogočajo hiter elektronski stik z razstavljavcem  / izobraževalno inštitucijo. Če se posameznik odloči za kontakt preko kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje na obrazcu, samodejno shranijo. Takšne osebne podatke upravljavec podatkov shrani za namen obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

Prijava na e-obveščanje

Na spletni platformi INFORMATIVNI DNEVI imajo uporabniki / obiskovalci možnost, da se naročijo na dnevne, tedenske ali mesečne e-novice oziroma e-obvestila razstavljalca / izobraževalne institucije, kjer se uporaba podatkov za namen informiranja nanaša na politiko zasebnosti posameznega razstavljalca / izobraževalne institucije.

Uporabnik e-obvestil lahko kadarkoli prekliče obveščanje, na katerega se podatki nanašajo. Posameznik odjavo sporoči neposredno upravljavcu podatkov na odstopni način v skladu z navedbo v 6.točki (pisni, elektronski ali ustni).

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

 

6. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih INFORMATIVNIH DNEVOV, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora:  Vsak posameznik ima pravico, zagotovljeno s strani evropskega zakonodajalca, da na podlagi razlogov, ki zadevajo njegov poseben položaj, kadarkoli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, na podlagi GDPR.

Upravitelj spletne platforme ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokaže utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki nadomeščajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

Če upravitelj spletne platforme obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za takšno trženje. Če posameznik ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja, upravitelj ne bo več obdeloval osebnih podatkov za te namene.

Za uveljavljanje pravice do ugovora se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli neposredno obrne na upravitelja spletne platforme oziroma na na elektronski naslov podpora@informativni-dnevi.si.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.7. Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Kot uporabnik spletne platforme INFORMATIVNI DNEVI oz. član platforme INFORMATIVNI DNEVI imate pravico da preverite ali INFORMATIVNI DNEVI obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo (v tem primeru vam jih bomo posredovali v obliki PDF dokumenta, ki je strojno berljiv). Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov podpora@informativni-dnevi.si. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

 

8. Rok Hrambe podatkov

INFORMATIVNI DNEVI tudi ne bo izbrisal tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih INFORMATIVNI DNEVI v prihodnje kontaktira. Ti podatki so e-mail naslov ter ime in priimek.

 

9. Piškotki

INFORMATIVNI DNEVI na spletnem mestu uporablja “piškotke”- to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotov pogoj za uporabo spletne strani INFORMATIVNI DNEVI.

Uporabljamo piškotke, ki so potrebni za delovanje Google Analytics in piškotek ki se nastavi za preverjanje strinjanja z piškotki.

 

10. Rok Hrambe podatkov

INFORMATIVNI DNEVI si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in jo posodobi. Zato vam svetujemo, da tato politiko zasebnosti redno pregledujete.

 

11. Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o Politiki o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov podpora@informativni-dnevi.si.

 

V Mariboru, 3. 2. 2023